Tilbage til viden

Hvad er en firewall?

Der er mange som spørger: Hvad er en firewall? Og hvordan fungerer den?

Firewall er et system, der beskytter et computernetværk mod uønsket eller skadelig trafik fra internettet eller andre netværk.

En firewall fungerer som en portvogter, der overvåger og kontrollerer, hvilke data der må passere ind og ud af netværket. Den kan tillade eller blokere data baseret på et sæt regler, som bestemmer, hvad der er sikkert og tilladt, og hvad der er farligt og forbudt.

Sådan fungerer en firewall, mellem lokal netværk og et offentlig netværk som Internettet.

Hvorfor har man brug for en firewall?

En firewall er vigtig for at sikre netværkets sikkerhed og integritet. Uden en firewall ville netværket være åbent for angreb fra hackere, virus, malware, spyware og andre trusler, som kunne stjæle, ødelægge eller manipulere data.

Den hjælper med at forhindre, at uvedkommende får adgang til netværkets ressourcer, som f.eks. computere, servere, printere, filer, e-mails, osv. En firewall beskytter også netværkets brugere mod at blive udsat for skadeligt indhold eller aktivitet på internettet, som f.eks. phishing, spam, falske hjemmesider, osv.

Til de fleste virksomheder er en god hardware firewall anbefalet. Afhængig af virksomhedens størrelse og krav, til f.eks. hjemmearbejde eller andre afdelinger som skal have adgang til resurserne på netværket.

Hvordan fungerer en firewall?

En firewall kan være enten hardware eller software, eller en kombination af begge. En hardware-firewall er en fysisk enhed, som er forbundet til netværket, og som filtrerer al trafik, der går ind og ud af netværket. En software-firewall er et program, som er installeret på en computer, og som filtrerer trafikken, der går ind og ud af computeren. Den kan også være netværksbaseret eller værtsbaseret. En netværksbaseret firewall beskytter hele netværket, mens en værtsbaseret firewall beskytter en enkelt computer eller enhed. Det handler om hvem og hvad skal have adgang til hvilke resurser.

Den filtrerer trafikken ved at anvende et sæt regler, som kaldes en politik. En politik definerer, hvilke typer af data der er tilladt eller blokeret, baseret på forskellige kriterier, som f.eks. IP-adresser, porte, protokoller, domæner, nøgleord, osv. En firewall har ofte en standardpolitik, som enten er tilladende eller afvisende. En tilladende politik tillader al trafik, medmindre den er specifikt blokeret. En afvisende politik blokerer al trafik, medmindre den er specifikt tilladt. Der er også mulighed for at have en tilpasset politik, som er baseret på brugerens eller administratorens præferencer.

Den kan filtrere trafikken på forskellige niveauer, som kaldes lag. Et lag er et abstraktionsniveau, som beskriver, hvordan data kommunikerer på et netværk. Der er syv lag i OSI-modellen, som er en standard for netværkskommunikation. De syv lag er:

 • Fysisk lag: Det laveste lag, som beskæftiger sig med de fysiske aspekter af dataoverførsel, som f.eks. kabler, stik, spænding, osv.
 • Datalinklag: Det næstlaveste lag, som beskæftiger sig med transmissionen af data mellem to enheder på et lokalt netværk, som f.eks. MAC-adresser, fejlkontrol, osv.
 • Netværkslag: Det tredjelaveste lag, som beskæftiger sig med routing af data mellem forskellige netværk, som f.eks. IP-adresser, pakker, osv.
 • Transportlag: Det fjerdelaveste lag, som beskæftiger sig med leveringen af data mellem to enheder på et netværk, som f.eks. porte, protokoller, segmenter, osv.
 • Sessionslag: Det femtelaveste lag, som beskæftiger sig med oprettelsen, vedligeholdelsen og afslutningen af sessioner mellem to enheder på et netværk, som f.eks. dialogkontrol, synkronisering, osv.
 • Præsentationslag: Det næsthøjeste lag, som beskæftiger sig med formateringen, kodningen og dekodningen af data mellem to enheder på et netværk, som f.eks. tegnsæt, kryptering, komprimering, osv.
 • Applikationslag: Det højeste lag, som beskæftiger sig med de specifikke applikationer, som brugerne interagerer med på et netværk, som f.eks. e-mail, web, FTP, osv.

En firewall kan filtrere trafikken på et eller flere af disse lag, afhængigt af dens type og funktion. Der er tre hovedtyper af firewalls, som filtrerer trafikken på forskellige lag:

 • Pakkefiltrerende firewall: Den mest grundlæggende type af firewall, som filtrerer trafikken på netværkslaget. Den analyserer hver datapakke, der passerer gennem firewallen, og sammenligner den med politikken. Hvis pakken opfylder kriterierne, bliver den tilladt, ellers bliver den blokeret. En pakkefiltrerende firewall er hurtig og simpel, men også begrænset og sårbar, da den ikke kan inspicere indholdet eller konteksten af pakkerne.
 • Tilstandsfuld firewall: En mere avanceret type af firewall, som filtrerer trafikken på transportlaget. Den holder styr på tilstanden af hver forbindelse, der passerer gennem firewallen, og kontrollerer, om den er gyldig eller ej. En tilstandsfuld firewall er mere intelligent og sikker end en pakkefiltrerende firewall, da den kan genkende og blokere uønskede eller falske forbindelser.
 • Applikationsfirewall: Den mest sofistikerede type af firewall, som filtrerer trafikken på applikationslaget. Den undersøger indholdet og konteksten af hver datapakke, der passerer gennem firewallen, og anvender komplekse regler og logik til at afgøre, om den er tilladt eller ej. En applikationsfirewall er den mest effektive og fleksible type af firewall, da den kan håndtere forskellige typer af data og protokoller, og kan udføre dybdegående inspektion og kryptering.

Hvad er fordelene ved en firewall?

En firewall har mange fordele, hver af nogle er:

 • En firewall beskytter et netværk eller en computer mod uønsket eller skadelig trafik, som kan forårsage datatab, nedbrud, infektion, spionage, osv.
 • En firewall forbedrer netværkets ydeevne og stabilitet, ved at reducere mængden af unødvendig eller ugyldig trafik der kommer til din netværk, som kan overbelaste eller forstyrre netværket.
 • En firewall øger netværkets kontrol og overvågning, ved at give brugeren eller administratoren mulighed for at definere og ændre politikken, og at se og analysere trafikken, der passerer gennem firewallen.

Hvad er ulemperne ved en firewall?

 • Den kan være kompliceret og tidskrævende at installere, konfigurere og opdatere, især for store eller komplekse netværk, som kræver flere firewalls eller avancerede funktioner.
 • Den kan være ineffektiv eller risikabel, hvis den ikke er indstillet eller vedligeholdt korrekt, eller hvis den har fejl eller sårbarheder, som kan udnyttes af angribere eller omgås af brugere.
 • Den kan være begrænsende eller generende, hvis den er for streng eller for lempelig, eller hvis den ikke er kompatibel med visse applikationer eller protokoller, som kan forhindre eller forstyrre legitime eller ønskede aktiviteter på netværket.

Er der firewall i en router?

Ja, mange routere har indbygget firewall-funktionalitet som en del af deres sikkerhedsforanstaltninger. En router fungerer som en grænse mellem dit lokale netværk og internettet. En firewall i routeren er designet til at kontrollere og overvåge trafikken mellem disse to områder for at beskytte dit lokale netværk mod potentielt skadelig eller uautoriseret adgang udefra.

Denne routerbaserede firewall kan konfigureres til at filtrere forskellige typer netværkstrafik baseret på foruddefinerede regler. Det kan blokere eller tillade specifikke porte, protokoller eller IP-adresser, og det kan også have indstillinger for at aktivere eller deaktivere visse netværksfunktioner for at forbedre sikkerheden.

Vigtigt at bemærke er, at nogle mere avancerede netværkskonfigurationer kan involvere yderligere sikkerhedsforanstaltninger, såsom en dedikeret hardwaer firewall eller softwarebaseret firewall på de individuelle enheder i netværket. Disse ekstra lag af beskyttelse kan være nødvendige afhængigt af dine sikkerhedsbehov og netværksmiljøet.

Hvordan kan jeg få en firewall?

Hvis du vil have en firewall, har du flere muligheder. Du kan bruge den indbyggede firewall i dit operativsystem, som f.eks. Microsoft Defender Firewall i Windows 11 eller Windows 10. Du kan også installere en tredjeparts firewall, som f.eks. ZoneAlarm, Comodo eller Norton. Eller du kan købe en hardware firewall, som f.eks. en router, en switch eller en gateway, der har en firewall-funktion.

En firewall er en vigtig del af din computersikkerhed. Det anbefales, at du altid har en firewall slået til, når du er online. En firewall kan hjælpe dig med at holde din computer og dine data sikre og private.

Har du brug for hjælp til en firewall på din computer, eller har du brug for en hardware firewall til at beskytte hele dit netværk?

Vi kan rådgive dig og finde den bedste løsning for dit behov. Kontakt os i dag på: 70 22 77 11, eller her på hjemmesiden.

Skriv en kommentar

Skal vi også hjælpe dig med din IT?
70 22 77 11
eller skriv til
info@it-sektor.dk