Tilbage til viden

Hvad er et DDoS-angreb?

DDoS betyder Distributed Denial of Service, og er et digital angreb. Dette er en alvorlig trussel mod virksomheer, institutioner og privatpersoner online. Disse angreb er designet til at overvælde og lamme en hjemmeside eller online-tjeneste ved at oversvømme den med en enorm mængde trafik fra forskellige kilder, hvilket gør det umuligt for almindelige brugere at få adgang.

Hvordan fungerer det?

DDoS-angreb udnytter sårbarheder i en servers kapacitet til at håndtere forespørgsler. Ved at samle en hær af kompromitterede enheder, såsom computere eller IoT-enheder, kan angriberen udløse et massivt volumen af trafik mod målet. Dette oversvømmer serverens ressourcer, hvilket resulterer i en midlertidig eller endda permanent nedetid.

Det er så et digitalt angreb, hvor en person med vilje overbelaster for eksempel en hjemmeside, så siden ikke kan svare eller bryder samme (overbelastningsangreb).

Illustration af et DDoS-angreb fra wikipedia.org
Illustration af et DDoS-angreb [wikipedia.org]

Er det farlig?

Et DDoS-angreb er sjældent skadeligt på længere sigt, men kan være meget forstyrrende for driften af din virksomhed. Først og fremmest kan vil det gøre det umuligt for almindelige brugere at få adgang til den ramte tjeneste eller hjemmeside. Ultimativt er det dog altid negativt og det kan føre til tab af kunder, omdømme, og i nogle tilfælde, økonomisk skade.

Er DDoS ulovlig? Hvad er straffen?

Ja, DDoS angreb er ulovligt. Straffen for at udføre et DDoS-angreb er bøde og op til et til to års fængsel.

Eksempler på DDoS angreb

DDoS-angreb kan have alvorlige konsekvenser for enhver organisation. Ud over økonomiske tab som følge af nedetid og tabt forretningsmuligheder kan det også skade omdømmet og tilliden hos kunder og partnere.

Generelle typer af DDoS-angreb, der har været observeret gennem årene:

UDP Flood

Angriberen sender store mængder User Datagram Protocol (UDP) trafik til ofrets server, hvilket resulterer i, at serveren bliver overbelastet og ikke kan håndtere den enorme mængde anmodninger.

HTTP Flood

Angriberen genererer en stor mængde HTTP-anmodninger mod målet, hvilket resulterer i, at serverens ressourcer bliver overvældede og tjenesten bliver utilgængelig for legitime brugere.

SYN/ACK Flood

Angriberen sender en stor mængde SYN- eller ACK-pakker til serveren for at fylde dens forbindelsestabeller og forhindre den i at behandle legitime anmodninger.

DNS Amplification

Angriberen udnytter sårbare DNS-servere til at forstærke sit angreb. Ved at sende små forespørgsler til DNS-serveren med målets adresse som kildeadresse, får angriberen en stor mængde data til at blive sendt til målet.

NTP Amplification:

Lignende DNS Amplification, men udnytter Network Time Protocol (NTP) servere. Angriberen sender små anmodninger med målets adresse som kilde, og NTP-serveren sender en stor mængde data til målet.

Smurf Attack

Angriberen sender ICMP Echo Requests (ping-anmodninger) med målets adresse som kilde til et stort antal maskiner, hvilket får dem til at sende svar til det mål, hvilket skaber en overbelastning.

Slowloris

Angriberen sender en stor mængde HTTP-anmodninger, men holder dem åbne ved kun at sende en del af anmodningen ad gangen. Dette holder forbindelserne åbne og udtømmer serverens ressourcer.

Det er vigtigt at bemærke, at DDoS-angrebene konstant udvikler sig, og nye metoder kan opstå over tid.

Risici og konsekvenser

Et angreb indebærer betydelige risici for de målrettede organisationer. Nogle af de potentielle risici og konsekvenser inkluderer:

Nedetid

Et angreb kan forårsage betydelig nedetid for målets online-tjenester eller hjemmeside. Dette kan påvirke virksomhedens evne til at levere tjenester og tab af indtægter.

Tab af forretning og omdømme

Hvis en virksomheds online-tjenester er utilgængelige i længere perioder, kan det føre til tab af kunder og forretningsmuligheder. Desuden kan det skade virksomhedens omdømme og tillid hos kunder og partnere.

Økonomiske konsekvenser

Ud over direkte tab som følge af nedetid kan virksomheder også stå over for betydelige ekstraomkostninger ved implementering af midlertidige løsninger eller investering i avanceret beskyttelse.

Tab af data og fortrolighed

Nogle DDoS-angreb kan fungere som distraktioner og tjene som dække for andre cyberangreb, der sigter mod at stjæle eller beskadige data. Dette kan føre til tab af fortrolige oplysninger og personlige data.

Forretningsafbrydelse

Organisationer afhænger i stigende grad af digital infrastruktur for at drive deres forretning. Et vellykket angreb kan afbryde forretningskritiske processer og lamme operationer, hvilket kan tage tid at genoprette.

Faldende produktivitet

Medarbejdere og teammedlemmer kan opleve faldende produktivitet, da de ikke kan få adgang til nødvendige online ressourcer og kommunikationsværktøjer under et pågående angreb.

Langsigtede skader

Selv efter et DDoS-angreb er afværget, kan organisationer opleve langsigtede skader i form af mistet tillid fra kunder, partnere og investorer. Det kan tage tid at genopbygge denne tillid og genvinde forretningsstabilitet.

Hvordan beskytter du dig?

At beskytte din online tilstedeværelse mod DDoS-angreb kræver avancerede sikkerhedsforanstaltninger. Dette kan omfatte brugen af ​​DDoS-beskyttelsestjenester, implementering af sikkerhedsprotokoller og regelmæssig opdatering af systemer for at lukke potentielle sårbarheder.

Beskyttelse mod DDoS-angreb kræver en omfattende og strategisk tilgang. Her er nogle eksempler på foranstaltninger, som organisationer kan træffe for at beskytte sig mod DDoS-angreb:

DDoS-beskyttelsestjenester

Mange tredjepartsleverandører specialiserer sig i DDoS-beskyttelsestjenester. Disse tjenester overvåger trafik og kan skelne mellem legitim og ondsindet aktivitet, hvilket gør det muligt at filtrere eller omdirigere skadelig trafik, før den når serveren.

Load balancing

Implementering af lastbalanceringsteknologier kan hjælpe med at fordele trafikken jævnt over flere servere. Dette gør det vanskeligere for en angriber at overbelaste en enkelt server og reducerer risikoen for nedetid.

Cloud-baserede sikkerhedsløsninger

Mange organisationer vælger at hoste deres online-tjenester i skyen, hvor cloududbydere ofte inkluderer indbyggede sikkerhedsforanstaltninger. Cloud-baserede sikkerhedsløsninger kan håndtere store mængder trafik og reducere risikoen for nedetid.

Intrusion Prevention System (IPS)

IPS kan opdage og blokere ondsindet trafik, herunder DDoS-angreb. Disse systemer overvåger netværkstrafikken for unormal adfærd og kan implementere foranstaltninger for at forhindre angreb.

Web Application Firewalls (WAF)

WAF kan beskytte webapplikationer mod forskellige typer angreb, herunder DDoS. De filtrerer trafik og blokerer skadelige anmodninger, hvilket reducerer risikoen for at overvælde serveren.

Opdatering af software og firmware

Ved at holde al software og firmware opdateret kan organisationer lukke sikkerhedshuller, der potentielt kan udnyttes af angribere til at lancere DDoS-angreb.

Reaktionsplan

Forberedelse er nøglen til effektiv håndtering af DDoS-angreb. Organisationer bør udvikle en detaljeret incidentresponsplan, der indeholder procedurer for at håndtere et pågående angreb, genoprette tjenester og kommunikere med interessenter.

Netværksmonitorering og analyse

Kontinuerlig overvågning af netværkstrafikken kan hjælpe med at identificere unormal adfærd og potentielle DDoS-angreb i realtid. Analyseværktøjer kan hjælpe med at differentiere mellem normal og skadelig trafik.

Rate Begrænsning

Implementering af ratebegrænsning på serverniveau kan hjælpe med at dæmpe virkningen af et DDoS-angreb ved at begrænse antallet af anmodninger, serveren skal håndtere inden for en given tidsramme.

Samarbejde med ISP (Internet Service Provider)

At samarbejde med internetudbydere kan hjælpe med at reducere virkningen af DDoS-angreb ved at filtrere skadelig trafik før den når organisationens netværk.

Husk, at en kombination af disse foranstaltninger ofte er nødvendig for at opnå en robust DDoS-beskyttelse. Implementeringen skal tilpasses organisationens specifikke behov og risikoprofil.

Mangler du hjælp til forebyggelse og minimering af DDoS angreb?

Vi tilbyder skræddersyede løsninger til at beskytte din hjemmeside eller online-forretning mod DDoS-angreb. Vores eksperter kan evaluere din nuværende sikkerhedsinfrastruktur og implementere robuste beskyttelsesforanstaltninger for at minimere risikoen for nedetid og datakorruption.

Kontakt os

Beskyt din online tilstedeværelse i dag ved at kontakte os for en konsultation. Vi er dedikerede til at hjælpe dig med at sikre din digitale verden mod DDoS-trusler og bevare din virksomheds integritet online.

Kilder og inspiration:

https://sikkerdigital.dk/virksomhed/naar-skaden-er-sket/er-din-hjemmeside-ramt-af-et-ddos-angreb

Vejledning: Beskyt mod DDoS-angreb [PDF: 892kb] (Center for cybersikkered 27/10/2022)

https://www.cfcs.dk/da/forebyggelse/vejledninger/ddos-angreb/

https://politi.dk/rigspolitiet/nyhedsliste/politiet-slaar-ned-paa-ddosangreb/2019/01/28

Skriv en kommentar

Skal vi også hjælpe dig med din IT?
70 22 77 11
eller skriv til
info@it-sektor.dk